Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Chováme králiky

Úvod

 

                                                                Zmena registrátora.

ÚOK pre chov králikov,kožušinových zvierat a drobných hlodavcov oznamuje zmenu ústredného

registrátora.Od 23.5.2015 bol do tejto funkcie zvolený Štefan Adamec / Nitrianske Rudno.


                                                      

            

                  Zápisnica z rokovania Celoslovenského aktívu chovateľov králikov.                                                                                                        

 

      Zloženie ÚOK pre chov králikov,kožušinových zvierat a drobných hlodavcov.

                             Volebné obdobie 2014-2018

 

 Predseda Sládek Maroš  0905 927 301

 Zalázne 456/58

 919 04 Smolenice

 Podpredseda

MVDr.Supuka Peter 0915 986 733

Vyšný Žipov 72

094 33 Vyšný Žipov

 Predseda zboru posudzovateľov Ing.Supuka Miloš 0905 727 515

Vyšný Žipov 72

094 33 Vyšný Žipov

 Ústredný registrátor * Adamec Štefan 0908 227 317

Čsl.partizánov 256/34

972 26 53 Nitrianske Rudno

 Tajomníčka Ing.arch.Minárová Gabriela

0948 100 501

02/555 75 034

 
Člen Stanko Peter  0907 462 897

 Konečná 7

 071 01 Michalovce

Člen Líška Ivan 0903 116 792

Nekrasová 6

036 01 Martin

Člen Tomášov Miroslav 0904 208 330

Novomeského 39

949 11 Nitra

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

TOPlist